doğumsal anormali konjenital fenal bozukluk

Anomalili Doğum / Konjenital Bozukluk – Fetal Anormali

13Doğum, insanların üreyip nesillerini devam ettirebilmeleri için gerekli yegane bir olaydır. Bu nedenle insan neslinin devamı için doğumun önemli olması kadar doğum öncesi ve doğum sonrası dönemin de önemi büyüktür. Doğum esnasında veya öncesinde çeşitli faktörlerce bebeğin görünüşünü etkileyen veya fonksiyonlarını bozan veya her ikisine de sebep olan durumlara doğumsal anomali denir.

Diğer bir şekilde konjenital bozukluk, doğumsal defekt olarak da adlandırılabilir. Doğumsal anomaliler hafif derecede olabileceği yaşamı tehdit edecek kadar ağır da olabilir. Anomalili doğumlar, dünyada birçok ülkede çocukluk çağı ölümlerinin, kronik hastalıkların ve sakatlıkların önemli sebepleri arasında gelmektedir.

Doğumsal Anomaliler Nelerdir?

Doğumsal anomalilere örnek verilecek olursa;

  • Down Sendromu
  • Mikrosefali (kafanın küçük kalması)
  • Makrosefali (kafanın normalden büyük olması)
  • Hidrosefali (kafanın normalden büyük olması ve içinin su ile dolu olması)
  • Konjenital katarakt (bebeğin gözünde doğuştan katarakt bulunması)
  • Çeşitli doğumsal kalp hastalıkları (ASD, VSD, Kalp kapağının olmaması gibi)
  • Yarık damak ve yarık dudak örnekler arasında sayılabilir.

Konjenital bozukluklara Neler Sebep Olur?

Anomalili doğumun birçok sebebi olabilir. Bunlar arasında ilk sırada genetik faktörler gelmektedir. Bu sırayı bebeğin anne karnındayken geçirdiği enfeksiyonlar, annenin kronik veya gebelik esnasındaki hastalıkları, annenin kullandığı ilaçlar takip etmektedir. Anomalili doğan bebeklerin yarısından fazlasının niçin anomalili olduğu belirlenemez. Fakat belirlenebilenlerin büyük çoğunluğunun sebebi genetik sebeplerdir. Özellikle bebeğin annesi ve babası arasında bir kan bağı var ise (akrabaysa) fetal anomali riski artmaktadır ve hatta bebeğin ölüm veya sakat kalma riski yaklaşık 2 katına çıkmaktadır.

Diğer nedenlerden birisi annedeki enfeksiyonlardır. Bu enfeksiyonlar arasında sifiliz ve rubella özellikle gelişmemiş ülkelerde görülmektedir. Annenin beslenme durumu da anomalili doğum için çok önemli bir yer teşkil eder. Annede iyot eksikliği, folik asit yetersizliği, obezite ve diyabet bulunması da bazı doğumsal fetal anomaliler ile yakından ilişkilidir.

Prenetal tanı testi adı verilen doğrum öncesi yapılacak tetkikler ile doğrumsal anormaliler büyük oranda engellenebilir. Bilinçli her anne ve baba adayı hem çocuğun hemde annenin sağlığı için doğumdan önce bu testleri yaptırmalıdır.

Bu konuda daha detaylı bilgi almak için lütfen aşağıdaki yorum bölümüne aklınıza takılanları yazınız!

Yorum yaptıktan sonra dilerseniz Hamilelik Belirtileri editörleri tarafından derlenmiş Hamilelikte Yerleşme Kanaması / İmplantasyon kanaması başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.

8

Yorum Yok.

Bir cevap yazın